Vreemdelingenpaspoort

Home > Inwoners > Vreemdelingenpaspoort

Vreemdelingenpaspoort

 • Wat is het?

  Een vreemdelingenpaspoort is een paspoort voor personen die in Nederland wonen, maar niet de Nederlandse nationaliteit hebben. U kunt ermee naar landen buiten Nederland reizen. Het is ook een geldig legitimatiebewijs in Nederland.

  Bij de gemeente kunt u het vreemdelingenpaspoort aanvragen. Een vreemdelingenpaspoort is maximaal 5 jaar geldig. (Dit hangt af van de geldigheidsduur van uw verblijfsvergunning).

  Bent u erkend als vluchteling? Dan kunt u een vluchtelingenpaspoort aanvragen.

 • Online regelen

  Paspoort aanvragen

  Paspoort afhalen

  U kunt tot vier weken na de datum van vandaag een afspraak plannen.

  Hier ziet u op welke dag u het paspoort af kunt halen:

  • dinsdag aangevraagd -> dinsdag afhalen
  • woensdag aangevraagd -> dinsdag afhalen
  • donderdag aangevraagd -> woensdag afhalen
  • vrijdag aangevraagd -> donderdag afhalen
  • zaterdag aangevraagd -> vrijdag afhalen

  Let op! Tijdens vakantieperiodes en feestdagen gelden andere afhaaldata:

  • zaterdag 8 april aangevraagd -> dinsdag 18 april afhalen
  • dinsdag 11 april aangevraagd -> woensdag 19 april afhalen
  • woensdag 12 april aangevraagd -> donderdag 20 april afhalen
  • donderdag 13 april aangevraagd -> vrijdag 21 april afhalen
  • zaterdag 15 april aangevraagd -> dinsdag 25 april afhalen
  • donderdag 20 april aangevraagd -> dinsdag 2 mei afhalen
  • vrijdag 21 april aangevraagd -> dinsdag 2 mei afhalen
  • zaterdag 22 april aangevraagd -> dinsdag 2 mei afhalen
  • dinsdag 25 april aangevraagd -> woensdag 3 mei afhalen
  • woensdag 26 april aangevraagd -> donderdag 4 mei afhalen
  • zaterdag 29 april aangevraagd -> dinsdag 9 mei afhalen
  • vrijdag 19 mei aangevraagd -> dinsdag 30 mei afhalen
  • zaterdag 20 mei aangevraagd -> dinsdag 30 mei afhalen
  • dinsdag 23 mei aangevraagd -> woensdag 31 mei afhalen
  • woensdag 24 mei aangevraagd -> donderdag 1 juni afhalen
  • dinsdag 30 mei aangevraagd -> woensdag 7 juni afhalen
  • woensdag 31 mei aangevraagd -> donderdag 8 juni afhalen
  • donderdag 1 juni aangevraagd -> vrijdag 9 juni afhalen
  • vrijdag 2 juni aangevraagd -> dinsdag 13 juni afhalen
  • zaterdag 3 juni aangevraagd -> dinsdag 13 juni afhalen

  Overig

 • Wat kost het?

  gemeentelijke leges eerste gedeelte  € 30,00
  rijksleges tweede gedeelte  € 21,20
  extra kosten voor een spoedaanvraag  € 47,30

  Let op! U kunt alleen pinnen.

 • Hoe werkt het?

  Eisen vreemdelingenpaspoort 

  U krijgt een vreemdelingenpaspoort als u voldoet aan de volgende eisen:

  • U kunt aantonen dat u staatloos bent (u hebt dan geen nationaliteit) of dat uw eigen land u geen paspoort kan of wil verstrekken (bijvoorbeeld omdat uw ambassade dit weigert).
  • U staat ingeschreven bij de gemeente.
  • U bent niet geregistreerd als vluchteling. Is dat wel het geval, dan komt u in aanmerking voor een vluchtelingenpaspoort.

  Kinderen

  Kinderen van elke leeftijd mogen een eigen paspoort hebben.
  Tot 18-jarige leeftijd hebben kinderen toestemming nodig van de gezaghouder(s). Kijk voor uitleg, onder "wat moet ik meenemen?".

  Pasfoto

  Voor het aanvragen van een paspoort moet u een goede pasfoto meenemen die voldoet aan de pasfoto-eisen .

  Vingerafdrukken

  In een nieuw paspoort worden vingerafdrukken van de houder van het paspoort opgenomen. Opname van vingerafdrukken gebeurt niet bij kinderen tot 12 jaar. Als er van u door een lichamelijke of geestelijke aandoening geen vingerafdrukken kunnen worden genomen, dan geldt:

  • bij een tijdelijke aandoening kunt u een paspoort aanvragen dat een jaar geldig is of wachten tot de aandoening is genezen;
  • bij een permanente aandoening kunt u een paspoort aanvragen dat vijf jaar geldig is

  Tussentijdse verhuizing

  Verhuist u tijdens de periode van de aanvraag van uw paspoort en het ophalen van uw paspoort, dan kunt u het nieuwe document niet ophalen in de gemeente van aanvraag. Uw document wordt aangetekend verstuurd naar de nieuwe woongemeente.

  Paspoort kwijt of gestolen  

  Online aangifte

  • Voordeel: uw paspoort wordt de eerstvolgende werkdag geblokkeerd.
  • Vul het online de aangifte van vermissing van uw paspoort in (zie "Online regelen"). U heeft  DigiD nodig.
  • U kunt alleen uw eigen paspoort als vermist opgeven.
  • Na aangifte kunt u een afspraak maken voor het aanvragen en afhalen van uw nieuwe paspoort (zie “Online regelen”).

  Persoonlijk aangifte

  • U maakt een afspraak (zie “Online regelen”, kies voor “Afspraak paspoort aanvragen”).
  • Blokkering van uw paspoort gebeurt pas op het moment dat u de afspraak heeft.
  • Aan de balie wordt een proces-verbaal van vermissing opgemaakt.

  Wat gebeurt er met een gevonden paspoort?

  Per 1 oktober 2016 mag de gemeente een gevonden identiteitskaart of paspoort niet terug geven aan de eigenaar. Elk gevonden reisdocument wordt direct vernietigd. Hiervan wordt geen administratie bijgehouden. De eigenaar wordt niet geïnformeerd.

 • Wat moet ik doen?

  Persoonlijk aanvragen

  • U maakt online of telefonisch een afspraak voor het aanvragen van een paspoort. U kunt vier weken van te voren een afspraak maken.
  • U moet een vreemdelingenpaspoort persoonlijk bij het gemeentehuis aanvragen en persoonlijk komen ophalen.
  • Een vreemdelingenpaspoort wordt in twee gedeelten aangevraagd. Het eerste gedeelte is een verzoek doen voor het aanvragen van een vreemdelingenpaspoort bij de gemeente. Daarna controleert de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of uw gegevens juist zijn en beslist het ministerie van Buitenlandse Zaken of u een vreemdelingenpaspoort krijgt. Hier kan enige tijd overheen gaan. Het tweede gedeelte is het aanvragen van het vreemdelingenpaspoort bij de gemeente (na goedkeuring van het ministerie). Het paspoort kan eventueel met spoed worden aangevraagd. Houdt u rekening met extra spoedkosten.
  • Documenten die nog ingeleverd moeten worden neemt u mee bij de aanvraag.

  Kinderen

  Deze procedure geldt ook voor kinderen ongeacht welke leeftijd. Tot achttien jaar is er voor de aanvraag toestemming nodig van degenen die het gezag over het kind hebben. Toestemming kan schriftelijk (met overlegging van een kopie legitimatiebewijs) of in persoon aan de balie worden gegeven. Een formulier voor toestemming is verkrijgbaar bij de gemeente.

 • Wat moet ik meenemen?

  Bij het aanvragen neemt u het volgende mee:

  • Een goed gelijkende pasfoto in kleur. Het paspoort wordt voorzien van een chip waarin de foto is opgeslagen. Aan de foto worden pasfoto-eisen gesteld.
  • Bewijsstukken waaruit blijkt dat uw eigen land geen paspoort kan of wil verstrekken (weigeringsbrief).
  • Uw geldige verblijfsvergunning.
  • Eventueel uw (oude) vreemdelingenpaspoort.
  • Voor kinderen onder de 18 jaar: de schriftelijke toestemming van de gezaghouder(s). Een standaardformulier voor toestemming is verkrijgbaar bij de gemeente.

  Bij het ophalen neemt u het volgende mee:

  • Het afhaalbewijs dat u heeft gekregen bij de aanvraag.
  • Alle reisdocumenten die u nog moet inleveren.
 • Afhandeling

  Persoonlijk afhalen

  U kunt het paspoort in de regel vier werkdagen na aanvraag ophalen. Let u er bij het maken van de afhaalafspraak op dat wij op maandag gesloten zijn. In drukke perioden, maar ook rond feestdagen kan van de vier werkdagen termijn worden afgeweken. Dit wordt altijd gemeld aan de balie wanneer u de aanvraag doet.

 • Tips

  Vingerafdrukken

  Verfresten en ander vuil op uw vingers kunnen problemen geven bij het opnemen van vingerafdrukken. Zorg daarom voor schone vingers.

  Voorkom fraude met een kopie van uw paspoort!

  Geef nooit zomaar uw paspoort af. Als iemand een kopie wil maken, vraag dan altijd waarom dit nodig is. Geeft u een kopie af? Help dan misbruik te voorkomen.

  Schrijf op de kopie:

  • dat het een kopie is;
  • voor wie of welk product hij bedoeld is;
  • de datum waarop u hem afgeeft.

  De Autoriteit Persoonsgegevens geeft uitgebreide richtlijnen over fraude met een kopie van uw identiteitsbewijs.

  Wanneer u klikt op de hyperlinks, treft u meer informatie aan over het voorkomen van fraude bij identiteitsbewijzen.

 • Handige links

 • Vraag en antwoord