Melding openbare ruimte / melding woon- en leefomgeving

Home > Inwoners > Melding openbare ruimte / melding woon- en leefomgeving

Melding openbare ruimte / melding woon- en leefomgeving

 • Wat is het?

  Via het formulier “Melding, klacht, bezwaar, vraag” (zie “Online regelen”) kunt u vragen, verzoeken en/of meldingen over uw woon- en leefomgeving doorgeven. Bijvoorbeeld over zwerfvuil, bestrating, groen, graffiti, speelterreinen, (geluids)overlast, schades, vernielingen en dergelijke.

  Voordat u een melding doet adviseren wij u eerst op de kaart Meldingen Openbare ruimte te kijken. Op deze kaart kunt u zien of uw melding al door iemand anders is gedaan. Ook kunt u kijken bij “Vraag en antwoord” of uw vraag daar al beantwoord wordt. 

  Een melding kunt u ook snel doen via de MijnGemeente app.

  Op de webpagina "Onderhoud van de stad" staat in welke periode welk onderhoud gedaan wordt. 

 • Online regelen

 • Wat kost het?

  Aan het doen van een melding zijn geen kosten verbonden.

 • Hoe werkt het?

  • U geeft een melding door (online of via de MijnGemeente app).
  • Uw melding gaat voor afhandeling naar de juiste afdeling.
  • Wanneer uw melding niet voor de gemeente bestemd is, dan sturen wij het door naar de juiste instantie. 
  • Uw melding wordt meestal binnen 10 werkdagen afgehandeld.
  • Wanneer uw melding niet binnen 10 dagen afgehandeld kan worden dan nemen wij contact met u op.
  • Meer informatie over het afhandelen van meldingen kunt u vinden onder “Afhandeling”.

  Water

  Wilt u iets melden over de kwaliteit van het water, het waterpeil of een waterkering? Neem dan contact op met het Hoogheemraadschap Rijnland (westkant van de Delftsewallen) of het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard. (noordelijk en oostelijk van de Delftsewallen).

  Er zijn twee uitzonderingen:

  • Grondwaterstand (bijvoorbeeld water in de kelder of onder een vloer): dit kunt u bij ons melden (zie 'Online regelen')
  • Dode dieren in het water (met uitzondering van vogels): op de pagina Dood dier opruimen leest u waar u een melding kunt doen.

  Dode vogels (vogelgriep)

  Raak dode wilde vogels niet aan. Vindt u meerdere dode vogels op een plek? Meld dit dan bij het Landelijk meldpunt dierziekten van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Dit kan via het telefoonnummer 045-546 3188.
  Voor actuele berichten: www.zoetermeer.nl/vogelgriep

  Muskusratten of beverratten

  Heeft u een muskus of beverrat gezien? Meld dat via  www.muskusrattenbeheer.nl of bel met 030-634 5756, of e-mail naar meldingen@muskusrattenbeheer.nl.

  Persoonlijk letsel en/of schade?

  Meer informatie vindt u in het product Aansprakelijk stellen van de gemeente.

  Graffiti

  Wilt u een melding doen over graffiti? Lees eerst de informatie over graffiti op onze website.  

  Onveilig verkeer

  Wilt u een verzoek doen voor bijvoorbeeld verkeersdrempels of verkeersborden in uw straat, vul dan het contactformulier in. 

  Ervaart u overlast van het rijgedrag van anderen? Dit kunt u melden bij de politie, telefoonnummer 0900 - 8844.

 • Wat moet ik doen?

  Voordat u een melding doet adviseren wij u eerst op de kaart Meldingen Openbare ruimte te kijken. Op deze kaart kunt u zien of uw melding al door iemand anders is gedaan. Ook kunt u kijken bij “Vraag en antwoord” of uw vraag daar al beantwoord wordt. 

  Wilt u toch een melding doen? Dat kunt u doen:

  • Via MijnGemeente app.
  • Via het online formulier (zie onder “Online regelen”).
  • Door te bellen met 14 079 (van maandag t/m vrijdag tussen 8.00 - 17.00 uur).
  • Buiten kantoortijden kunt u voor spoedmeldingen over de openbare ruimte bellen met 079 - 346 90 00. 
  • Door een brief te sturen naar de Gemeente Zoetermeer, t.a.v. Meldingen en Klachten, Postbus 15, 2700 AA Zoetermeer.
  • Door langs te gaan bij één van de wijkposten.
 • Afhandeling

  Melding openbare ruimte

  Een melding over de openbare ruimte wordt binnen tien werkdagen afgehandeld. Lukt het niet om binnen 10 dagen de melding af te handelen dan nemen wij contact met u op.

  Melding openbare verlichting

  Eenvoudige storingen, zoals het vervangen van kapotte lampen, worden  binnen 10 werkdagen uitgevoerd. Grote of complexe storingen (bijvoorbeeld als meer straatverlichting uit valt) worden direct in behandeling genomen totdat het opgelost is. In gevaarlijke situaties worden noodmaatregelen getroffen.

  Een melding over de openbare verlichting wordt uiterlijk binnen acht weken afgehandeld. Lukt dit niet, dan nemen wij contact met u op.

  Onze servicenormen vindt op u op de website. 

 • Meer informatie

  De gemeente Zoetermeer voert gedurende het jaar beheer en onderhoud uit in de stad. In het overzicht op de webpagina "Onderhoud van de stad" staat globaal aangegeven in welke periode de verschillende werkzaamheden plaatsvinden.

  Meer informatie over het beheer en onderhoud in de stad kunt u ook vinden in de Beleidsstukken openbare ruimte.

 • Tips

  Kijk bij Vraag en Antwoord voor de meest gestelde vragen over de openbare ruimte in de stad.

 • Handige links

 • Vraag en antwoord

  Een overzicht van alle vragen op thema kunt u vinden op de pagina "Vraag en antwoord".