Geboorte, aangifte

Home > Inwoners > Geboorte, aangifte

Geboorte, aangifte

 • Wat is het?

  In Nederland is het verplicht om aangifte te doen van de geboorte van een kind. Heeft u net een kind gekregen dat in Nederland is geboren, dan moet u dit aangeven bij de gemeente waar het kind is geboren.

  Voor de geboorteaangifte moet u online een afspraak maken (zie "Online regelen").

 • Online regelen

 • Hoe werkt het?

  De volgende personen zijn verplicht om de geboorte van een kind aangeven:

  • de juridische vader
  • de juridische moeder
  • iemand die bij de geboorte aanwezig was (alleen als de moeder of vader geen aangifte kunnen doen)
  • iemand van de instelling of woning waar het kind geboren is (alleen als er niemand bij de geboorte aanwezig was)

  De gemeente maakt een geboorteakte op van elke geboorte die aangegeven wordt. In de geboorteakte staan de voornaam of voornamen en de achternaam van het kind. Ook de namen van de ouders, de geboortedatum, -tijd en -plaats staan erin. U kunt een afschrift of uittreksel van de geboorteakte aanvragen.

  Als blijkt dat er een spelfout of schrijffout in de geboorteakte staat, kunt u deze laten verbeteren door de ambtenaar van de burgerlijke stand. De ambtenaar van de burgerlijke stand is alleen bevoegd tot het wijzigen van spelfouten of schrijffouten. Alle wijzigingen in een voornaam verlopen via de rechter, als er geen sprake is van een fout van bijvoorbeeld de ambtenaar van de burgerlijke stand.

  Een onjuist gespelde voornaam hoeft geen schrijffout of spelfout te zijn. Als blijkt dat de voornaam onjuist in de geboorteakte vermeld staat, kunt u de rechter verzoeken de voornaam te verbeteren. Voor het indienen van het verzoek heeft u een advocaat nodig.

  Burgerservicenummer (BSN)

  Bij de geboorteaangifte wordt uw kind geregistreerd in de Basisregistratie personen (BRP) en krijgt een Burgerservicenummer (BSN). U krijgt een overzicht mee met daarop de persoonsgegevens van uw kind. Zijn of haar BSN staat daar ook op. Dit gebeurt direct als u woont in de plaats waar u aangifte doet.

  Is uw kind geboren in een andere gemeente dan waar u woont? Dan wordt uw woongemeente automatisch op de hoogte gesteld door de gemeente waar het kind is geboren. U krijgt het overzicht van uw eigen gemeente toegestuurd.

 • Wat moet ik doen?

  Binnen 3 dagen na geboorte van uw kind, doet u aangifte bij de gemeente. In deze periode zijn tenminste 2 werkdagen opgenomen en de termijn eindigt altijd op een werkdag.

  Op zaterdag, zondag of een algemeen erkende feestdag kunt u geen aangifte doen. Daarom mag u soms ook iets later aangifte doen. Hieronder ziet u wat de laatste dag is waarop u aangifte kunt doen:

  • kind maandag geboren: laatste aangiftedag donderdag
  • kind dinsdag geboren: laatste aangiftedag vrijdag
  • kind woensdag geboren: laatste aangiftedag maandag
  • kind donderdag geboren: laatste aangiftedag maandag
  • kind vrijdag geboren: laatste aangiftedag dinsdag
  • kind zaterdag geboren: laatste aangiftedag dinsdag
  • kind zondag geboren: laatste aangiftedag woensdag

  Doet u later aangifte? Dan meldt de ambtenaar van de burgerlijke stand dit aan het Openbaar Ministerie (OM). U kunt dan een boete krijgen.

  Let op! Als bij het online maken van een afspraak blijkt dat er binnen de gestelde termijn voor het doen van de geboorteaangifte geen datum vrij is in onze agenda, dan kunt u telefonisch contact opnemen met 14 079.

 • Wat moet ik meenemen?

  • een geldig identiteitsbewijs van de persoon die aangifte doet;
  • indien van toepassing: de erkenningsakte ongeboren kind;
  • indien van toepassing: de akte van naamkeuze;

  Als twee vrouwen getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap aangegaan zijn:

 • Tips

  Keuze achternaam

  Als ouders bepaalt u welke achternaam (geslachtsnaam) uw kind krijgt. U kunt alleen bij uw eerste kind de achternaam kiezen. Alle volgende kinderen uit het gezin krijgen automatisch dezelfde achternaam als uw eerste kind. Naamkeuze voor uw eerste kind kunt u vóór de geboorte doen of uiterlijk bij de geboorteaangifte. Beide ouders moeten daarbij aanwezig zijn.

  Andere nationaliteit

  Heeft uw pasgeboren kind niet de Nederlandse nationaliteit? Dan kan het namenrecht van het land waarvan uw kind de nationaliteit bezit, afwijken van bovenstaande informatie. Het is dan mogelijk dat uw kind de naam krijgt volgens het namenrecht van het desbetreffende land. Vraag hiernaar bij de ambassade of het consulaat.

 • Vraag en antwoord