Anoniem melden

Home > Inwoners > Laatste nieuws > Anoniem melden

Anoniem melden

Soms wilt u iets over iets melden zonder dat uw naam bekend wordt. Bijvoorbeeld omdat u de dader kent. Wist u dat er verschillende manieren zijn om dit anoniem te doen?

De meest bekende is Meld Misdaad Anoniem via telefoonnummer 0800-7000. Dit geldt voor ernstige misdrijven zoals geweld op straat en huiselijk geweld. Maar ook als u creditcardfraude, fraude met zorg- of huurtoeslag of vermoedt. Als u Meld Misdaad Anoniem belt op 0800-7000, behandelen zij uw melding volledig anoniem. Zij noteren uw persoonlijke gegevens niet, zelfs al geeft u ze per ongeluk prijs. Zij nemen geen gesprekken op en uw telefoonnummer is niet te zien.

Veiligheid

De oproep van de gemeente om misdrijven te melden, draagt bij aan meer veiligheid voor iedereen. De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners zich veilig voelen in de stad. Het verbeteren van de veiligheid is een taak van de gemeente in samenwerking met diverse partners. Er wordt ingezet op zowel preventie als daadwerkelijk optreden wanneer dat nodig is.

Andere telefoonnummers waar u anoniem naar kunt bellen:

  • Meld Misdaad Anoniem - 0800-7000
  • Veilig Thuis, het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling - 0800-2000
  • Meldpunt Bezorgd Zoetermeer zorgen over iemand met psychosociale problemen die hulp nodig heeft maar zelf geen stappen zet - 070-353 7291
  • MiND Nederland voor melden van internetdiscriminatie - 088-554 3222
  • Team Criminele Inlichtingen voor grootschalige belastingfraude of financiële fraude door georganiseerde criminaliteit - 088-155 1661
  • Vermoeden van fraude met zorg- of uitkeringsgelden - u kunt hier (anoniem) online of telefonisch melding van doen. Een melding wordt altijd vertrouwelijk behandeld.
  • Inspectie SZW voor fraude en georganiseerde criminaliteit met betrekking tot werk en inkomen - 06-23866145
  • Vertrouwenslijn voor meldingen van integriteitsschendingen door medewerkers met een publieke functie, meldingen door bedreigde bestuurders/ambtenaren en door ondernemers die worden afgeperst, 0800-2800200

Anoniem melden van belasting- en/of financiële fraude kan alleen schriftelijk: FIOD, t.a.v. de informatiedesk, Postbus 546, 2003 RM Haarlem.