Kies een wijk:

Kies een wijk:
Wijken in Zoetermeer (imagemap) Oosterheem Bedrijventerreinen Rokkeveen Meerzicht Driemanspolder Dorp Buitengebied Buytenwegh - De Leyens Centrum Palenstein Noordhove Seghwaert

Wijkpost Buytenwegh De Leyens
Open op werkdagen van 8.30 uur tot 16.00 uur

Hannie Schaftrode 142
2717 HN Zoetermeer
079-346 9009
wijkpostbuytenwegh-deleyens@zoetermeer.nl

IKC Nesciohove

Volg de ontwikkelingen rond het Integraal KindCentrum aan de Nesciohove 105-111.

Bouwplan BuytenhofParc

Volg de ontwikkelingen rond het woningbouwproject BuytenhofParc.

Windsingel Hitchcockstrook

De gemeente heeft plannen om de populieren windsingel te vervangen. Tot 1 mei kon u uw wensen kenbaar maken.

Buurt Bestuurt Anna Blamanhove

Met de methode Buurt Bestuurt worden problemen in de buurt samen met bewoners en professionals aangepakt.

Wijkontwikkelingsplan De Leyens

Volg de ontwikkelingen rond het wijkontwikkelingsplan De Leyens.

Plannen Noord Aa

luchtfoto situatie Noord Aa-gebied

Volg de stand van zaken van de ontwikkelingen in het Noord Aa-gebied.

Doe digitaal zaken met de gemeente

tekst digitale balie 24x7

Iets aanvragen bij de gemeente op het moment dat het u uitkomt? Steeds meer kan digitaal.